बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

डाक्टर खोज्नुहोस्


Annual Report - F.Y. 2078/079 (वार्षिक प्रतिवेदन)
 2 हप्ता अगाडि

दरखास्त फारम
 2 हप्ता अगाडि
Application Form
 6 महिना अगाडि

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|०४
 2 हप्ता अगाडि
सूचना
 5 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (14- Security Guard) - २०८०|०६|०६
 5 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (13- Sweeper) - २०८०|०६|०६
 5 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (12- Computer Operator Assistant) - २०८०|०६|०६
 5 महिना अगाडि

सूचना - २०८०/०६/०४
 5 महिना अगाडि