बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

डाक्टर खोज्नुहोस्


Annual Report - F.Y. 2078/079 (वार्षिक प्रतिवेदन)
 एक महिना अगाडि

दरखास्त फारम
 एक महिना अगाडि
Application Form
 8 महिना अगाडि

कर्माचारी छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना - २०८०|१२|२६
 5 दिन अगाडि
CSSD अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना - २०८०|१२|०२
 4 हप्ता अगाडि
लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (सबै) - २०८०|१२|०१
 एक महिना अगाडि
CSSD सूचना
 एक महिना अगाडि
कर्माचारी छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|२४
 एक महिना अगाडि

सूचना - २०८०/०६/०४
 6 महिना अगाडि