दरबन्दी चार्ट

हेटाैडा अस्पतालकाे दरबन्दी विवरण

आ‍‌.व‍. २०७६/७६

पद दरबन्दी पूर्ति रिक्त कैफियत
प्र.मेडिकलसुपरिण्टेण्डेण्ट 0

 

 

मेडिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट    
कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन    
कन्सल्टेन्ट अब्स एण्ड गाईनो    
कन्सल्टेन्ट सर्जन    
कन्सल्टेन्ट अर्थोपिडक्स सर्जन    
कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिक्स    
कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट    
कन्सल्टेन्ट फिजिसियन    
मेडिकल अधिकृत  

 ४ जना नै अध्ययन विदामा (३ वर्ष को लागि)  

डेण्टल सर्जन १    अध्ययन विदामा गएको (३ वर्ष को लागि) 
फिजियोथेरापिष्ट १     
मेडिकल ल्याबटेक्नोलोजिष्ट    
नर्सिङ्ग अधिकृत    
नायब सुब्बा    
लेखापाल    
खरिदार    
कम्प्युटर अपरेटर १     
ल्याब टेक्निसियन  
रेडियोग्राफर    
मेडिकल रेकर्डर    
एनेस्थेसिया सहायक    
स्टाफ नर्स १  १ जना अध्ययन विदामा (२ वर्ष को लागि) 
डेण्टल हाइजिनिष्ट    
हे.अ./सि.अ.हे.व.   १ जना अध्ययन विदामा (१ वर्षिय एनेस्थेसिया सहायक 
फार्मेसी सुपरभाइजर   १   
बायोमेडिकल टेक्निसियन    
ल्याब असिष्टेण्ट    
डार्करुम असिष्टेण्ट    
अ.न.मि.  १  
हलुका सवारी चालक    
कार्यालय सहयोगी ११ ८   
         
जम्मा ५९ ४० १९  
अस्पताल विकास समिति तर्फका कार्यरत कर्मचारीहरु
पद कार्यरत संख्या
डा मे अ
प्राबिधिक २०
प्रशासन
का स १९
जम्मा ५०