बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. नविन कुमार चौधरी
डा. नविन कुमार चौधरी

एम.डी.एस.

 

डा. अनिशा सापकोटा
डा. अनिशा सापकोटा

दन्त चिकित्सक