बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. बिबेक शर्मा	एमडी
डा. बिबेक शर्मा एमडी

डर्माटोलोजी

 

डा. बुद्दिराज पाण्डे
डा. बुद्दिराज पाण्डे

डर्माटोलोजी