बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. घनश्याम प्रताप शाह
डा. घनश्याम प्रताप शाह

एम.डी.जी.पी.

 

डा. अमार यासिर
डा. अमार यासिर

एम.डी.जी.पी.