बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. सुमन बर्तौला
डा. सुमन बर्तौला

ईएनटी सर्गन

 

डा. अनुप सञ्जेल
डा. अनुप सञ्जेल

ईएनटी सर्गन