बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. कमल दवाडी
डा. कमल दवाडी

जनरल फिजिशियन

 

डा. अमर पौड्याल
डा. अमर पौड्याल

जनरल फिजिशियन

 

डा. रामचन्द्र न्यौपाने
डा. रामचन्द्र न्यौपाने

जनरल फिजिशियन