बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. रामचन्द्र सापकोटा
डा. रामचन्द्र सापकोटा

अर्थोपेडिक्स सर्जन

मेडिकल सुपरइन्टेन्डेन्ट

डा. कृष्ण कण्डेल
डा. कृष्ण कण्डेल

अर्थोपेडिक्स

 

डा. अमन कृष्ण रंजित
डा. अमन कृष्ण रंजित

अर्थोपेडिक्स

 

डा. आशुतोष कु.दास
डा. आशुतोष कु.दास

आर्थोपेडिक्स सर्जन

 

डा. सुजन आचार्य
डा. सुजन आचार्य

आर्थोपेडिक्स सर्जन