बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. राजु सेढाई
डा. राजु सेढाई

बाल रोग विशेषज्ञ

 

डा. हरि खडका
डा. हरि खडका

बाल रोग विशेषज्ञ