बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. संसार बाबु तिवारी
डा. संसार बाबु तिवारी

एमडी प्याथोलोजी

 

डा. सौरभ लाल जोशी
डा. सौरभ लाल जोशी

प्याथोलोजी