बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. संजित कुमार शाह
डा. संजित कुमार शाह

रेडियोलोजिस्ट

 

डा. रुपेन्द्र खड्गी
डा. रुपेन्द्र खड्गी

रेडियोलोजिस्ट

 

डा. सुयोग्य वाग्ले
डा. सुयोग्य वाग्ले

रेडिओलोजिस्ट