बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।

सम्बन्धित चिकित्सकहरु

डा. बिक्रमादित्य प्रसाद शाह
डा. बिक्रमादित्य प्रसाद शाह

न्यूरो सर्जन

 

डा. प्रकाश साह
डा. प्रकाश साह

जनरल सर्जन

 

डा. सरोज बाबु प्रधान
डा. सरोज बाबु प्रधान

जनरल सर्जन

 

डा. निराजन  श्रेष्ठ
डा. निराजन श्रेष्ठ

जनरल सर्जन

 

डा. निश्चल खनाल
डा. निश्चल खनाल

जनरल सर्जन