बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।
समाचार कक्ष

असाहय तथा बेवारिशे बिरामी उपचार संख्या विवरण - माघ २०८०

एक महिना अगाडि

असाहय तथा बेवारिशे बिरामी उपचार संख्या विवरण - माघ २०८० 

असाहय तथा बेवारिशे बिरामी उपचार संख्या विवरण - माघ २०८०