बागमती प्रदेश सरकार
स्वास्थ्य मन्त्रालय
स्वास्थ्य निर्देशनालय

हेटौँडा अस्पताल

हेटौँडा, मकवानपुर
अपडेट हेटौंडा अस्पतालको नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा आएको छ ।
कर्माचारी छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना - २०८०|१२|२६
 5 दिन अगाडि
CSSD अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धि सूचना - २०८०|१२|०२
 4 हप्ता अगाडि
लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (सबै) - २०८०|१२|०१
 एक महिना अगाडि
CSSD सूचना
 एक महिना अगाडि
कर्माचारी छनौट परिक्षा सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|२४
 एक महिना अगाडि
दरखास्त स्वीकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना तथा नामावली -२०८०|११|२४
 एक महिना अगाडि
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|२१
 एक महिना अगाडि
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना - २०८०|११|०४
 एक महिना अगाडि
सूचना
 6 महिना अगाडि
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (14- Security Guard) - २०८०|०६|०६
 6 महिना अगाडि